Skip to content

Algemene informatie

KEV Vriezenveen is opgericht op 1 mei 1930 en richt zich op alle inwoners van Vriezenveen en omstreken en in het bijzonder op de jeugd.

Het doel van de KEV is het stimuleren van beoefening van de gymnastiekvorm in de breedste zin van het woord. Binnen de vereniging worden dan ook diverse disciplines van de turn- en bewegen op muziek sporten beoefend, zoals gymnastiek, turnen, jazzdans, acro en aerobics. Daarnaast heeft KEV zich ten doel gesteld om onder haar leden en de omgeving een prettige en sociale omgang met anderen te bevorderen.

Wekelijks worden er trainingen gegeven in diverse sportzalen door enthousiaste en deskundige leiding. De leden doen jaarlijks mee aan wedstrijden en/of demonstraties, deze kunnen zowel binnen KEV als extern georganiseerd zijn. Eens per twee jaar wordt er een “grootste uitvoering” georganiseerd.

De oorspronkelijke grondslag van de vereniging is Christelijk. Daarom treedt de vereniging alleen bij uitzondering op zondag in het openbaar en worden er door de vereniging zelf niet actief vergaderingen of wedstrijden op zondag georganiseerd.

Wij hechten binnen KEV veel waarde aan prettige omgangsvormen en enthousiasme. Kernwoorden hierin zijn: vriendschappelijk, gemoedelijk, vertrouwen, initiatiefrijk, inspelen op actuele ontwikkelingen in de maatschappij en passie.