Skip to content

03 april 2020 Update maatregelen in verband met Corana virus

Zoals we dinsdagavond 31 maart jl. hebben gehoord, is van rijkswege besloten dat de huidige maatregelen worden verlengd tot en met 28 april. Dat betekent dat het sporten, trainen en opleiden door de clubs en de KNGU in ieder geval tot en met 28 april niet aan de orde is in het belang van de volksgezondheid.
Het bestuur van KEV volgt hierin uiteraard de maatregelen en adviezen van het kabinet, het RIVM, de KNGU en NOC*NSF om zodoende mee te werken de verspreiding van het Coronavirus in te dammen.
Er komen momenteel vragen binnen over het betalen van het lidmaatschapsgeld van onze vereniging.
Als bestuur hebben wij de verantwoording voor de KEV, hoe houden we de vereniging draaiende, en dan met name ook financieel? Wat betekent het als we maanden dicht zitten, dat we geen trainingen, wedstrijden of andere leuke evenementen zoals ons fantastische kamp kunnen organiseren?
Net als bij iedereen, heeft ook de KEV haar vaste kosten, zoals bijvoorbeeld de zaalhuur van alle accommodaties en de bondscontributies aan de KNGU welke gewoon of beperkt doorlopen.
Kunnen we als vereniging een beroep doen op de door de overheid afgekondigde maatregelen voor bedrijven en verenigingen?

Het zou mooi zijn als alle leden solidair zijn en onze vereniging daar waar mogelijk ook steunen in deze moeilijke tijden, want we willen immers allemaal graag straks zo snel mogelijk weer in goede gezondheid en onder goede omstandigheden kunnen sporten. En vergeet onze sponsoren niet, hoe gaat het met de bedrijven die ons belangeloos steunen? Laten we ook hen niet vergeten en waar mogelijk iets voor hun terug doen in deze periode.
Daarom loopt de contributie-inning vooralsnog gewoon door want we hopen toch ergens binnenkort de draad weer op te pakken. Bovenstaande geldt trouwens voor alle sportverenigingen in Twenterand want iedereen zit in een vergelijkbare situatie. Mochten er leden zijn die vanwege de gevolgen van de corona-crisis momenteel niet in staat zijn om de contributie betaling te voldoen, dan wordt u verzocht contact op te nemen met het bestuur.

Zodra wij de Corona crisis achter ons hebben gelaten gaan wij als bestuur ook zeker kijken of en hoe wij alle leden tegemoet kunnen komen in de betaalde contributie.
Wij vragen en rekenen op uw begrip en steun in deze bijzondere tijden. Onze vereniging heet niet voor niets KRACHT & VRIENDSCHAP!
Wij wensen iedereen veel gezondheid en wijsheid toe in de komende periode.
Bestuur KEV